Training en opleiding

Een deskundige beoordeling van specifieke kwaliteitsproblemen in tuinbouwproducten vraagt om vakmanschap. De basis voor een goede keurmeester of medewerker kwaliteitszorg groenten en fruit begint met gevoel voor de sector én voor het product. De daarnaast benodigde kennis kan Kiwa AQS bieden.

Kiwa AQS docenten zijn zelf ook als keurmeester of kwaliteitscontroleur actief in de gehele keten van teelt tot en met de retail. Hierdoor hebben de docenten veel kennis van wat er in de afzonderlijke schakels van de keten gebeurt. De interactieve trainingen en opleidingen in combinatie met de hoge mate van praktijkkennis van de Kiwa AQS docenten wordt door de cursisten als zeer positief ervaren. Kiwa AQS is door het GF-Groothandelsfonds aangewezen als officiële opleider op dit vakgebied.

Opleiding tot keurmeester of medewerker kwaliteitszorg G&F

Als (beginnende) keurmeester of kwaliteitscontroleur kan men bij Kiwa AQS de kennis met betrekking tot kwaliteit groenten en fruit vergroten door het volgen van de opleiding tot keurmeester of medewerker kwaliteitszorg G&F.

De product (P)- en algemene (A)- modules vormen een onderdeel van de, door de branche erkende, opleiding tot keurmeester of medewerker kwaliteitszorg G&F.

Tijdens de product modules komt een groot aantal aspecten aan bod; bijvoorbeeld teeltwijze, oogst, bewaarcondities, handelsstromen, kwaliteitsnormen maar vooral de ziekten- en gebreken van de producten. 

Het praktisch keuren van de producten vormt het belangrijkste onderdeel van de product modules en is direct toepasbaar in de praktijk. De zeer informatieve bedrijfsbezoeken, bij teeltbedrijven, handelsbedrijven of sorteer- en pakstations, zijn een vast onderdeel van iedere product module.

De product- en algemene modules kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. Indien een module succesvol is afgesloten ontvang je voor deze module een certificaat. Het volledige “reglement voor toetsing en afsluiting” is in te zien via de website van het GF Groothandelsfonds. In dit reglement is ook informatie te vinden over de inhoud en structuur van de modules en welke modules, per specifieke productgroep, je nodig hebt voor het uiteindelijke keurmeestersdiploma of diploma voor medewerker kwaliteitzorg G&F.

Bedrijven kunnen voor het volgen van de product- en algemene modules subsidie aanvragen via de website van het GF Groothandelsfonds, zie “subsidies”. Hier worden ook de subsidievoorwaarden vermeld.

De data, locaties en prijzen van alle modules worden weergegeven in onderstaande planning.

In-company trainingen (beginnende) keurmeesters/kwaliteitscontroleurs

Voor trainingen aan keurmeesters of kwaliteitscontroleurs, werkzaam bij bijvoorbeeld teelt- of handelsbedrijven, biedt Kiwa AQS op maat gesneden trainingen aan, de zogeheten in-company trainingen. Hiervoor kan de inhoud van bijvoorbeeld de reguliere product modules worden aangepast aan specifieke eisen. Een in-company training kan bijvoorbeeld alleen het praktisch keuren van één specifieke productgroep (bijvoorbeeld glas-  of vollegrondsgroenten, citrus, hard-, zacht-, steenfruit, exoten, paddenstoelen etc.) omvatten. Zelfs voor één afzonderlijk product kan er een training worden gegeven. Overige aspecten die behandeld kunnen worden zijn bijvoorbeeld de handelsnormen of klantspecificaties, opslag en bewaring of de invloed van het uitgangsmateriaal op de kwaliteit van het eindproduct  (verwerkers/snijderijen).

Medewerkers van overige afdelingen, zoals de inkoop of verkoop, kunnen bij de training worden betrokken zodat de kennis van kwaliteit groenten & fruit binnen het hele bedrijf wordt verhoogd.

Kiwa AQS heeft al bij veel bedrijven naar tevredenheid in-company trainingen verzorgd. Kiwa AQS heeft daarnaast ruime ervaring met opleidingsprojecten in het buitenland.

Coaching en begeleiding

Een korte periode van coaching of begeleiding op de werkvloer kan een oplossing zijn om het kennisniveau van medewerkers met betrekking tot de kwaliteit van groenten & fruit snel te verhogen. Medewerkers van bijvoorbeeld supermarkten (distributiecentra of winkels) of handelsbedrijven kunnen tijdelijk op locatie worden gecoached door een ervaren kwaliteitscontroleur van Kiwa AQS. Hierbij ligt de focus niet alleen op de kwaliteit van het product zelf maar ook op bijvoorbeeld wijze van opslag, bewaartemperaturen, vulling winkelschap, presentatie of hygiëne.

Kiwa AQS Kennisdag Groenten en Fruit

Kiwa AQS organiseert jaarlijks de “Kennisdag Groenten & Fruit”. Deze dag is bedoeld als ‘kennis-update’ voor iedereen uit de branche die te maken heeft met de algemene en specifieke handelsnormen; (hoofd)keurmeesters, kwaliteitscontroleurs, kwaliteit of vers coördinatoren, adviseurs, KAM managers, etc. Discussies over ondergrenzen en interpretaties van de normen vinden plaats aan diverse producttafels (glasgroenten, vollegrondsgroenten, hard-, zacht- en steenfruit, citrus en exoten). Per jaar worden wisselende producten besproken waarbij de recente wijzigingen in de handelsnormen ook aan bod komen. Op deelname aan de Kiwa AQS Kennisdag G&F is een subsidieregeling van toepassing. Zie hiervoor de voorwaarden op de website van het GF Groothandelsfonds.

Informatie of offerte m.b.t. de verschillende type opleidingen aanvragen?

Neem contact op Marcel van de Werken via 06 18478246 of stuur uw (aan)vraag naar info@kiwa-aqs.nl